SEN O WOLNOŚCI

Dziękuję Kazimierzowi Wóycickiemu za przepiękną opowieść o Białorusi, jej historii, kulturze i pragnieniach; opowieść także o potrzebie wolności oraz – o sile i słabościach ustroju demokratycznego. Bardzo dobre, ważne spotkanie. Warto bowiem przynajmniej próbować zrozumieć, co się aktualnie wokół nas

Czytaj dalej