MIMO WSZYSTKO

Nie będę kłamać, że rozumiem i akceptuję to wszystko, co się wydarzyło… Odszedł najukochańszy, najbliższy mi – przez ponad czterdzieści cztery lata – człowiek… Piękny, mądry i dobry, kochający mnie każdym swoim oddechem, troszczący się o mnie i chroniący mnie

Czytaj dalej