DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ DLA NAUCZYCIELI

Dzisiaj rano, w Dniu Edukacji Narodowej, pani Kasia – sekretarka szukała czegoś w szafie i zupełnie przypadkiem (ale czy przypadki naprawdę są przypadkami?) znalazła pożółkłą kartkę z tekstem napisanym na … maszynie do pisania, pt. „Dziesięć przykazań dla nauczycieli”. Tekst pochodzi z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Został najprawdopodobniej przepisany przez ówczesną sekretarkę z mojego rękopisu. Uważam, że jest na tyle aktualny, że warto go opublikować na blogu. Trzeba podkreślić, że nie miałam wówczas nawet bladego pojęcia o programie IB…

  1. Być zainteresowanym swoim przedmiotem (Jeśli nauczyciel jest zafascynowany swoim przedmiotem, to także cała klasa niechybnie się nim zainteresuje).
  2. Znać swój przedmiot (Nic nie pozwoli na jasny wykład tego, czego sami nie rozumiecie).
  3. Wiedzieć, jak się uczyć (Najlepszy sposób na nauczenie się czegokolwiek, to odkrycie tego samemu).
  4. Starać się czytać w twarzach uczniów, dostrzegać ich oczekiwania i trudności, umieć postawić się na ich miejscu.
  5. Przekazywać uczniom nie tylko wiadomości, lecz również umiejętności, postawy myślowe, nawyk pracy metodycznej.
  6. Niech uczą się odgadywać (Ukazać znaczenie odgadywania w odkrywaniu i wpajać uczniom tę fundamentalną postawę umysłową, jaką jest zdolność odgadywania).
  7. Niech uczą się udowadniać (Matematyka jest dobrą szkołą rozumowania wiarygodnego).
  8. Dostrzegać te cechy zadania, które mogą być użyteczne przy rozwiązywaniu innych zadań – starać się dostrzec w każdej konkretnej sytuacji metodę ogólną.
  9. Nie ujawniać od razu całego sekretu – niech znajdą sami tyle, ile jest to możliwe.
  10. Sugerować, nie narzucając swego zdania.

Leave a Reply