GOLDEN CIRCLE

Na ostatnim poniedziałkowym planowaniu PYP koordynatorka tego programu Aneta Borkowska dzieliła się swoimi wrażeniami ze szkolenia IBO. Pokazała rysunek trzech okręgów o wspólnym środku i różnych średnicach. W centralnym najmniejszym kółeczku widniał napis: „Why?”, w okalającym to kółeczko okręgu –

Czytaj dalej