GAZETA MONNETA

Jest!!! I jest świetna! Ładna wizualnie i atrakcyjna. Pomysłodawcą jej jest Aleksander Jarnicki. Redaktorem naczelnym – Bartek Sanowski. Twórcą strony internetowej, na której ukazała się jej wersja elektroniczna – Jakub Kotowski. Stroną graficzną zajęły się: Zuzanna Kochaniak, Maja Orzeszyna, Leire Matilla Orella, Magdalena Gromek. Bruno Bugla zaprojektował logo gazety. W pierwszym numerze znalazło się dwanaście znakomitych tekstów, których autorami są uczniowie różnych klas licealnych i siódmej klasy szkoły podstawowej. Artykuły są ciekawe, często – bardzo aktualne, urozmaicone tematycznie. Świadczą o wrażliwości społecznej, kreatywności, szerokich zainteresowaniach i wysokim potencjale intelektualnym naszych uczniów. Wszystkie są świetne. Szczególne wrażenie wywarły na mnie dwa – autorstwa najmłodszych uczniów zaangażowanych w tworzenie „Gazety Monneta”, Bruna Bugli i Maksa Remiszewskiego – ze względu na ogromną sprawność językową, lekkość i błyskotliwość stylu. Zdumiała mnie także ogromna dojrzałość w myśleniu i pisaniu o sztuce, którą zaprezentowała Mia Przebindowska, pisząc o pracach Magdaleny Abakanowicz.

Jestem pod dużym wrażeniem „Gazety Monneta”! Gratuluję twórcom!

Leave a Reply