WYŚPIEWAĆ SWOJĄ PIEŚŃ!

To zawołanie jest dla mnie najważniejszym przesłaniem dzisiejszej inauguracji roku szkolnego w liceum. Rozpoczęłam rok szkolny 2023/2024 – trzydziesty drugi w Monnecie! – ukraińskim dzwonkiem – prezentem od absolwenta, Makara. Potem zastanawialiśmy się nad trzema kwestiami:

  1. Dlaczego ważna jest praworządność.
  2. Dlaczego warto, a nawet – opłaca się obcować na co dzień ze sztuką.
  3. Dlaczego warto poznawać odległe kultury.

O praworządności mówił prof. dr hab. Piotr Bogdanowicz z Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prywatnie tata dwojga uczniów naszej szkoły podstawowej. Wystąpienie o wpływie obcowania ze sztuką na nasz mózg przygotowały dwie nauczycielki – Renata Słowińska i Marta Pokorska. Wrażeniami z tegorocznej wakacyjnej Wymiany Młodych Ambasadorów: Warszawa – Tajpej podzielili się dwaj uczniowie – Ivo Bralczyk i Mateusz Piszczako. Wszystkie wystąpienia były atrakcyjne, błyskotliwe, ciekawe, nieoczywiste i dobrze przygotowane.

W wypowiedzi Marty Pokorskiej znalazł się cytat:

„Most men lead lives

of quiet desperation

and go to the grave

with the song still in them”.

Jego autorem jest Henry David Thoreau.

Z ust nauczycielki Visual Arts padł apel, by nie bać się wyrażania własnej niepowtarzalnej osobowości, używając języka różnych dziedzin sztuki. Sztuka wynika z naturalnych potrzeb człowieka, towarzyszy nam od początku istnienia naszego gatunku, ułatwia samopoznanie, przekraczanie różnych wewnętrznych barier, rozwija potencjał mózgu… Z jakiegoś powodu Renata Łukaszewicz, układając niemożliwy do ułożenia plan lekcji dla liceum, słuchała Bacha. Teraz plan układa Artur Smaga. I też słucha muzyki – Beethovena i Mozarta.

Zanurzmy się więc w sztuce. Wyrażajmy przez sztukę. Niech towarzyszy nam w tym roku szkolnym i już na zawsze – każdego dnia! Niech zastąpi wyłącznie racjonalny automatyzm podejmowanych czynności i cichą desperację codziennego życia!

Życie jest limitowane… Niech każdy, każda z nas zdąży wyśpiewać swoją własną, niepowtarzalną pieśń! Niech zdąży się także tą swoją pieśnią zachwycić! Zachęcam uczniów, także tych, którzy chcą być inżynierami czy ekonomistami, do śpiewania, grania, malowania, tańczenia, pisania wierszy i opowiadań! Sprawdźcie, jak zmieni to Waszą codzienność, jak zmieni to Wasze zdolności poznawcze!

Eviva l’arte!

Leave a Reply