NA DZIEŃ NAUCZYCIELA

W ubiegłym tygodniu zgłosili się do mnie uczniowie z TV MONNET, żeby porozmawiać o obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Usłyszeli ode mnie miedzy innymi, że nauczycielstwo to najpiękniejszy z zawodów. Dlaczego tak uważam…

Dziecko, wkraczające w wiek szkolny, opuszcza zamknięty domowy krąg. Zaczyna rozglądać się po świecie, poznawać ludzi spoza rodziny, przede wszystkim – rówieśników i nauczycieli właśnie. Różne punkty widzenia. Różne formy aktywności. Różne zwyczaje. Rodzice pozostają ważni, ale osoby 7+ szukają także autorytetów poza rodzinnym domem. Mądry, profesjonalny, zaangażowany nauczyciel staje się wyjątkowym przewodnikiem po życiu, po świecie, po nauce, także – po wartościach. Ma szansę oczarować, zachwycić, rozbudzić, zainspirować, wprowadzić w fascynujący świat eksperymentów, literatury, sztuki… Może wesprzeć w chwilach słabości… Pomóc przełamywać wewnętrzne bariery, wzmacniać wiarę we własne możliwości, samodzielność, krytyczne myślenie. Jeśli przez wiele lat wykonuje profesjonalnie i z oddaniem zawód nauczyciela, jego dzieło jest ogromne! Niezwykłe! Pomaga się rozwijać bardzo wielu rosnącym, dojrzewającym, poszukującym swojej własnej, autorskiej drogi życia.

Zachowaniem człowieka kieruje jedna jedyna, bardzo potężna siła – dążenie do samorealizacji. Misją nauczyciela jest wzmacnianie w uczniach tej siły, czuwanie, by nie wygasła, lecz wciąż i wciąż rosła. Dziecko w kontakcie z dorosłym może zarówno rozkwitać, jak i gasnąć, tracić wiarę w siebie, rezygnować z marzeń. Dobry nauczyciel robi wszystko, aby do tego nie dopuścić. Aby mógł pełnić swoją misję, musi nieustannie rozwijać w sobie takie cechy jak autentyzm, dojrzałość emocjonalna i zdolności empatyczne. To powoduje, że zawód nauczyciela staje się dla niego samego fascynującą egzystencjalną przygodą, ścieżką samorozwoju, człowieczego wzrastania, procesem dawania i brania, uczenia i uczenia się, a nie tylko zwyczajną pracą zarobkową. Na drugi plan schodzą wtedy różne uwarunkowania organizacyjne, społeczne, czy też polityczne, jakość i wyposażenie bazy szkolnej, programy nauczania itp. itd. Najważniejsza staje się jakość relacji: nauczyciel-uczeń i dobro, które z tej relacji dla obu stron wynika!

Takiej wolności, takiej radości z wykonywania zawodu życzę wszystkim Nauczycielom!

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

Leave a Reply