ANIOŁ DOBREJ ŚMIERCI

Po raz drugi w tym roku doświadczyłam obecności Anioła Dobrej Śmierci. Trzeciego grudnia 2021 r. o godzinie 21.30 w domu, w mojej obecności odeszła moja mama. Obie śmierci – Jerzego i mamy – były bardzo podobne; pomimo różnic wieku, kondycji ogólnej i chorób, które ich trapiły. Obydwoje odeszli lekko i spokojnie, i – co najważniejsze – w domu, we własnym łóżku. Obydwojgu towarzyszył Anioł Dobrej Śmierci. Łaska wielka i pociecha dla mnie w tym czasie – najtrudniejszym w moim dotychczasowym życiu!

Leave a Reply