PAŁAC TREBNITZ 2016

W dniach od 17 do 22 kwietnia odbyła się kolejna wymiana polsko-niemiecka pomiędzy 1. Oberschule Velten w Berlinie i Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym nr 32 im. Jeana Monneta w Warszawie.

Celem tegorocznej wymiany był międzynarodowy projekt edukacyjny „Wir gründen eine Dorfgemeinschaft”- „Zakładamy wspólnotę wiejską”. Pomysłodawcą i organizatorem projektu był Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V.- Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań. Placówka, która od lat zajmuje się edukacją o profilu polityczno-kulturalnym, kładzie główny nacisk na międzynarodowe projekty wymian głównie z Polską i krajami Europy Wschodniej.

Zakwaterowani byliśmy w XIX-wiecznym pałacu, w którym w 1992r. założono wyżej wspomnianą placówkę edukacyjną. Profesjonalna polsko-niemiecka kadra, doskonale sprawdzająca się w pracy z młodymi ludźmi, przyjęła nas z powszechną tutaj gościnnością.

Pierwszy wieczór sześciodniowego spotkania poświęcony był sprawom organizacyjnym: zakwaterowaniu i omówieniu regulaminu. Drugi dzień skupiał się wokół bliższego poznania się, integracji młodzieży i przedstawienia głównych założeń projektu. Kolejny dzień upłynął pod znakiem intensywnej pracy nad projektem. Okazało się, że założenie wspólnoty wiejskiej nie jest wcale proste. Burzliwe dyskusje, praca w grupach, wyciąganie wniosków, szukanie wspólnych rozwiązań – wszystko to uświadomiło młodzieży z jakimi problemami wiąże się założenie społeczności. Uczestnicy projektu zdali sobie sprawę z iloma obwarowaniami powiązane jest funkcjonowanie państwa. Następnego dnia przed południem odbyła się wycieczka do Muzeum Bitwy o Wzgórze Seelow, ostatniej najbardziej krwawej bitwy II Wojny Światowej. Wzbogacając swoją wiedzę historyczną uczniowie zrozumieli jej polityczne znaczenie. Po południu kontynuowali prace nad projektem. Poruszone zostały zagadnienia gospodarcze, społeczne i ekologiczne: rozwój infrastruktury, autorytet władzy, mniejszości wyznaniowe, choroby cywilizacyjne, przestępczość, aborcja, nadużycia społeczne, rolnictwo i żywność ekologiczna, ochrona środowiska i odnawialne źródła energii.  Wszystkie wymienione problemy wzbudzały wśród młodzieży burzliwą dyskusję. W czwartek uczestnicy projektu rozważali korzyści i zagrożenia płynące z różnych ustrojów politycznych (anarchizm, liberalizm, konserwatyzm i socjalizm).

W czasie realizacji projektu wykorzystane zostały różnorodne metody pracy i dyskusji (praca indywidualna, w grupach i „talk in fishbowl”).

Przepyszne jedzenie, przytulne i dobrze wyposażone pokoje, malownicza okolica, dodatkowe atrakcje jak wspólne ognisko, śpiewy, dyskoteka czy grill na świeżym powietrzu uświetniły nasz pobyt i co najważniejsze wzmocniły integrację grup polskiej i niemieckiej.

Katarzyna Burzyńska-Pefkeva i Janusz Tryzno

 

 

 

 

Leave a Reply