KOPERNIKAŃSKI PRZEWRÓT W „KOPERNIKU”

I jeszcze jako uzupełnienie wczorajszego tekstu o IB-owskich jubileuszach, które przypadają w 2018 r., garść refleksji, związanych z ludźmi, dzięki którym w polskiej rzeczywistości możliwy był program IB.

Po pierwsze więc – kolejni dyrektorzy XXXIII LO im. Kopernika w Warszawie. Dyrektorowi Janowi Dobrowolskiemu udało się – w latach sześćdziesiątych, kiedy w szkołach obowiązkowo drugim językiem był rosyjski!!! – sprawić, że „Kopernik” jako pierwsza szkoła w Polsce wprowadził nauczanie z wykładowym językiem angielskim. Dyrektor Albert Stoma już w latach siedemdziesiątych (!!!) owładnięty był myślą sprowadzenia do Polski programu IB! Udało mu się to 18 lutego 1993 r., kiedy to liceum otrzymało certyfikat IBO na Diploma Programme. Mogę sobie wyobrazić, ile konsekwencji, dzielności, uporu wymagał od niego ten sukces!!! Od 2010 roku dyrektor Justyna Matejczyk przejęła od niego pałeczkę i doprowadziła szkołę do otrzymania w ubiegłym roku certyfikatu MYP !!!

Albert Stoma, dążąc do wprowadzenia programu IB do publicznego liceum, musiał szukać sprzymierzeńców wśród ministerialnych i kuratoryjnych urzędników. Znalazł zrozumienie i wsparcie u dra Krzysztofa Kafla i Elżbiety Ziegler z MEN oraz Włodzimierza Paszyńskiego, ówczesnego Kuratora Oświaty. Ministrem, który podpisał odpowiednie rozporządzenie, dotyczące Diploma Programme, był profesor Andrzej Stelmachowski, szefujący Ministerstwu Edukacji w rządzie Jana Olszewskiego. Stało się to w 1992 roku.

Zapamiętajmy więc – 18 lutego 1993 r., dzięki paru edukacyjnym zapaleńcom, związanym z XXXIII LO im. Kopernika w Warszawie oraz kilkorgu światłym urzędnikom w polskiej oświacie nastąpił przewrót kopernikański – program IB, najlepszy system edukacyjny stworzony przez człowieka, został oficjalnie wprowadzony do naszego systemu edukacji.

 

 

 

Leave a Reply