WIZYTACYJNA KUMULACJA

Wczoraj wizytator IBO skontrolował przebieg matury w naszej szkole. Dobrze ocenił naszą znajomość egzaminacyjnych procedur, pracę komisji i koordynatora, zachowanie młodzieży, sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi. Bardzo spodobała mu się nowa siedziba MIS przy ul. Stępińskiej 13, a już wyjątkowo – wisząca na parterze w holu tablica z misją szkoły i Profilem Ucznia IB, zaprojektowanym przez uczennicę Julię Wdowicką. Zrobił tej tablicy zdjęcia. Gratuluję Joannie Majorek – koordynatorowi IB DP, nauczycielom, pracującym w komisjach maturalnych, maturzystom i Julii Wdowickiej!

Jednocześnie w liceum w dniach 13 maja – 19 czerwca br. trwa kuratoryjna ewaluacja problemowa. Gościmy starszego wizytatora Michała Jędrzejewskiego i wizytatora Bronisława Michała Borycę. Badane są dwa obszary:

– Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych;

– Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Dziękujemy nauczycielom i rodzicom, którzy zaangażowali się w proces ewaluacji.

Leave a Reply