Podziękowania

Serdecznie dziękuje:

1. Katarzynie Piskorskiej i Pawłowi Kozakowi – za inicjatywę zmiany strony internetowej Szkoły, jej profesjonalne zaprojektowanie i terminowe wykonanie oraz pieczołowite przeniesienie materiałów z poprzedniej strony.

2. Koordynator IB DP – Joannie Majorek – za różnorodne inspiracje oraz fajerwerki świetnych pomysłów w związku z nową stroną i nie tylko.

3. Koordynator IB MYP Angelice Maj, Koordynator IB PYP Kindze Chmiel oraz Nauczycielkom – Katarzynie Burzyńskiej-Pefkevie i Jolancie Borodzik – za ścisłą współpracę z twórcami nowej strony internetowej Szkoły.

4. Anglistce – Joannie Hermaniuk – za tłumaczenia tekstów na stronę oraz zaangażowanie w jej tworzenie oraz za przetłumaczenie tekstów do tablicy ściennej, dotyczącej historii Szkoły.

5. Anglistce – Justynie Płachcie – za konsultacje językowe.

6. Uczniom Klasy 1 pre-IB: Hani Rosińskiej, Blance Awtani, Kalinie Łysak, Agnieszce Kaczmarskiej, Karinie Tu, Anastazji Wiśniewskiej, Ewie Grabskiej, Jankowi Bąkowi, Jakubowi Wdowickiemu, Konradowi Ziemskiemu, Hiep Hoang, a zwłaszcza – Julii Michiewicz i Oli Piotrowskiej – za godne reprezentowanie Szkoły podczas targów edukacyjnych „Perspektyw” w PKiN 6-8 marca br.

7. Nauczycielkom – Angelice Maj i Iwonie Żmijewskiej, a zwłaszcza – wicedyrektor Renacie Łukaszewicz, Krystynie Szrajber i Katarzynie Burzyńskiej-Pefkevie – za pracę w stoisku Szkoły podczas targów edukacyjnych „Perspektyw” w PKiN 6-8 marca br.

Leave a Reply