NIECH ŻYJE NIEPODLEGŁA!

W gimnazjum i liceum obchodziliśmy dzisiaj Święto Niepodległości. Spotkanie przygotował nauczyciel historii Jakub Lorenc, który – jak zwykle bardzo atrakcyjnie i interaktywnie – przeprowadził nas przez dzieje Polski od chrztu w 966 roku do chwili obecnej. Otrzymał duże wsparcie od uczniów, którzy bardzo chętnie zgłaszali się do odgrywania ról rozmaitych postaci historycznych, a wcześniej dostarczyli niezbędne rekwizyty. W tym zakresie pomogli także pozostali nauczyciele. Dzięki temu pojawiła się broń z rozmaitych epok, zbroja, przepiękny kontusz, akt lokacyjny polskiego miasta na prawie niemieckim, czerwony tramwaj socjalizmu, z którego Józef Piłsudski wysiadł na przystanku „Niepodległość”, i inne „grające” przedmioty.

Na koniec nauczyciel przypomniał profil ucznia IB – zespół cech, które prezentowali także bohaterowie naszej narodowej historii, dzięki którym Polska jest obecnie wolnym krajem.

Mówił o przyszłości świata, którą kształtować będzie dzisiejsza młodzież. Ważne, żeby miała poczucie sprawczości i – zgodnie z misją IB – zmieniała rzeczywistość na lepsze.

Leave a Reply