ZIELONA SZKOŁA 2020

Po raz pierwszy w historii szkoły – nie była wyjazdowa, odbyła się w budynku przy ul. Belwederskiej. Uczniowie Middle Years Programme zajmowali się tematem: „Co ukrywa koń trojański”, licealiści zaś udowadniali sobie i innym, że … „Współpraca popłaca”.

Prezentacje, nad którymi zespołowo pracowała młodzież, miały łączyć w sobie przynajmniej trzy formy spośród – muzycznej, literackiej, teatralnej, plastycznej, filmowej i tanecznej oraz debaty.

Celem było wzmocnienie ducha IB przed nowym rokiem szkolnym. Pokazanie, że postawa nastawiona na współpracę pomaga w osiąganiu dobrych wyników w nauce. Otwartość i przyjaźń w szkole to nie idealistyczne mrzonki, lecz – opłacalna strategia współistnienia uczniów ze sobą. Popełniane błędy i refleksje nad tymi błędami są okazją nie – do załamywania się, lecz – do własnego rozwoju. A radość, zachwyt, pasja, ciekawość i inne pozytywne emocje sprawiają, że uczymy się szybciej, efektywniej i osiągamy poziom, który na początku drogi wydawał się niemożliwy.

Gratuluję kreatywności nauczycielom i uczniom! Dziękuję „kierowniczkom projektu” – Katarzynie Burzyńskiej i Ewie Domańskiej. Mam nadzieję, że teraz wszystkim będzie łatwiej „wejść w nowy rok szkolny”.

Leave a Reply