WYSTAWA PYP

W ostatni czwartek i piątek odbywała się tzw. wystawa PYP, oczywiście jak prawie wszystko teraz – online. Dlatego na pewno przejdzie do historii naszej szkoły. Uczniowie nie przerazili się niespodziewanych, zupełnie nowych okoliczności i – jak przystało na „IB Students” – podjęli dzielnie wyzwanie. Wystawa wypadła naprawdę bardzo dobrze. Poradziły sobie nawet te osoby, które dołączyły do nas niedawno. Czwartoklasiści podzielili się na cztery grupy. Każda pracowała z inną mentorką. Pracę uczniów nad najważniejszym projektem w całym programie PYP wspierały Aneta Borkowska, Katarzyna Biernat, Monika Felczak i Agata Przygoda. Mogli liczyć też na pomoc innych nauczycieli, m.in. Kaliny Jastrzębowskiej czy Magdaleny Skawińskiej.

Projekty IB-owskie mogą dotyczyć najprzeróżniejszych tematów, ale mają jedną, ustaloną przez IBO strukturę. Dzieci pracując od zerówki, a często od przedszkola metodą takich interdyscyplinarnych projektów uczą się, jakie elementy powinny one zawierać. Na koniec Primary Years Programme, u nas – w czwartej klasie – realizują przez osiem miesięcy, według znanego od kilku lat schematu, całkowicie autorskie, swoje własne projekty. Wspólnym mianownikiem działań uczniów wszystkich grup były zagadnienia, dotyczące ekologii, etyki i zdrowego stylu życia. Widać było, że przygotowania do wystawy pogłębiły ich wiedzę na różne tematy, dały im wiele radości i satysfakcji, a także – zwiększyły ich świadomość, dotyczącą problemów zarówno lokalnych, jak i – globalnych, światowych. A o to właśnie chodzi w edukacji, rozumianej szerzej niż tylko pamięciowe przyswajanie treści programowych. Uczniowie zdobyli lub rozwinęli różne umiejętności takie jak – szukanie informacji, analiza źródeł, samodzielne wyciąganie wniosków, przygotowywanie i analizowanie ankiet, przygotowywanie i przeprowadzanie wywiadów, zarządzanie swoim czasem, radzenie sobie ze stresem itp. Podkreślali także, że wspólna praca nad projektem poprawiła relacje miedzy nimi. Polubili się jeszcze bardziej.

Niektóre uczniowskie refleksje bardzo mnie przejęły, zadziwiły, wzruszyły. Na przykład wielokrotne akcentowanie przez Samuela w różnych jego wypowiedziach opinii, że nieuczciwe osiąganie sukcesu nie tylko w sporcie jest nic niewarte. Spontaniczna reakcja Marianny, która na wieść o tragedii w Biebrzańskim Parku Narodowym wykonała własnoręcznie ulotki i rozniosła je po okolicy, apelując o pomoc finansową. Informacja o jej działaniach ukaże się w czasopiśmie „Nasza Biebrza”. Dojrzałe refleksje Ruby, która opowiadała o trudach samodzielnego, indywidualnego motywowania się do systematycznego uprawiania sportu. Zachwyciły znakomite komiksy.

Obejrzeliśmy filmiki i prezentacje, a także na żywo – uczniowskie relacje oraz odpowiedzi na pytania widzów – na platformie Microsoft Teams.

W występach wszystkich grup pojawiły się także elementy muzyczne. Niełatwo było zaśpiewać wspólnie utwór, pozostając w swoich domach… Jednak udało się!

Wszyscy uczniowie rozwinęli w sobie cechy z zestawu: Learner Profile Attitudes: Inquirers, Thinkers, Communicators, Risk-Takers, Knowledgeable, Principled, Open-minded, Caring, Balanced, Reflective.

Wykazali się ponadto zaangażowaniem, umiejętnością współpracy, kreatywnością, pewnością siebie, ciekawością i entuzjazmem.

Gratuluję! Jestem z Was dumna!

Leave a Reply