WIOSENNA EKSPLOZJA SZKOLNEJ KREATYWNOŚCI

Dzieją się w szkole – praktycznie w tym samym czasie – bardzo udane wydarzenia, pobudzające uczniowską kreatywność, angażujące emocje i umysły: Monnetowskie Książkowisko, II Monnet Film Festival, Grammar Party Quiz oraz Festiwal Nauki w przedszkolu i klasach PYP.

Niektóre dokonania IB Students są na najwyższym poziomie. Gratuluję!

Cieszy mnie bardzo – nieoczywiste, choć w pełni zasłużone – docenienie przez naszych uczniów prozy Stanisława Lema.

Leave a Reply