WARSZTATY ATL

WARSZTATY „ATL SKILLS FOR STUDENTS – EXAM CONFIDENCE”

We środę 4 maja cała nasza społeczność szkolna uczestniczyła w warsztatach poświęconych ATL (Approaches to Learning), czyli strategiom efektywnego uczenia się. Szkolenie dla uczniów oraz seminarium dla rodziców i nauczycieli poprowadził współtwórca programu „Art of learning”, wieloletni pracownik IBO, Eric Lauzon.

Podczas sześciogodzinnego kursu nasi uczniowie dowiedzieli się, jak wykorzystywać umiejętności ATL w praktyce i stać się ludźmi pragnącymi uczyć się przez całe życie.

Warsztaty zostały podzielone na moduły, dzięki którym uczniowie zyskali wiedzę:

  1. Jak pielęgnować i rozwijać wewnętrzną motywację, odnaleźć prawdziwą pasję,  podejmować najśmielsze wyzwania i podążać za marzeniami.
  2. Jak efektywnie zarządzać czasem,  aktywizować obydwie półkule mózgowe do aktywności oraz stworzyć przestrzeń służącą efektywnej pracy i nauce w domu i szkole.
  3. Jakie style uczenia istnieją i które z nich są dla danej osoby najodpowiedniejsze.
  4. W jaki sposób szukać w intrenecie wiarygodnych źródeł oraz sporządzać notatki, z których łatwo się uczyć.
  5. Jak doskonalić techniki zapamiętywania informacji, zapisywać wiedzę w pamięci długotrwałej oraz jak efektywnie uczyć się do większych zaliczeń, testów czy egzaminów.
  6. Jak radzić sobie z trudnościami, przezwyciężyć stres egzaminacyjny i osiągać najwyższe z możliwych wyników.
  7. Jak uczyć się na błędach z przeszłości, rozwijać wytrzymałość psychiczną i wzmocnić przekonanie, że porażki są tylko koniecznym etapem samorozwoju.

Angelika Maj, MYP Coordinator

 

Leave a Reply