UCZNIOWIE SUPER IB !!!

Wiosenne szkolne aktywności, głównie jubileuszowe, ale także te związane z targami edukacyjnymi w PKiN i spotkaniem dla kandydatów do szkoły pokazały, jak bardzo nasi uczniowie wcielają w życie ideę IB. Jestem pod wrażeniem Waszej aktywności i zaangażowania! W ubiegłym tygodniu – z dużą radością i satysfakcją –  nadałam tytuł klasy Super IB następującym klasom: 1 gimnazjum, 2 gimnazjum, 3 gimnazjum, 1 pre-DP i 2 DP. Przypomnę, że do tej pory klasą Super IB była klasa 2 DP. Gratuluję wszystkim uczniom wymienionych klas! Widać, że bycie uczniem IB daje Wam radość i poczucie sprawczości.

Leave a Reply