TULIPANY

Mój widok z okna przy Abramowskiego 4 jest dowodem na bajeczne zwycięstwo wiosny – oszałamiający złotym bogactwem deszcz forsycji, upajający koncert „ptasich rozmów śpiewnych”, a w pewnym oddaleniu – równy szpaler dorodnych żółto-czerwonych tulipanów.

Te tulipany jesienią 2012 r. sadzili nasi podstawówkowicze – ówcześni pierwszoklasiści, a obecni – czwartoklasiści.

Co roku cieszą wiosną moje oczy! Dziękuję!

 

Leave a Reply