ŚWIĘTO IB W SZKOLE

W dniach 1 – 3 czerwca gościliśmy przedstawicieli IBO, którzy dokonali ewaluacji  pracy naszej szkoły w ciągu ostatnich 5 lat.

Do tej pory każda wizytacja IBO – a było już ich od 2002 roku bez liku – była dla nas z jednej strony dużym stresem, dla mnie związanym głównie z koniecznością komunikowania się w języku angielskim, z drugiej strony – ogromną przyjemnością kontaktu z mądrymi, doświadczonymi w programach IB edukatorami.

Tym razem było podobnie, choć pod wieloma względami – intensywniej.

Ewaluacja dotyczyła bowiem nie tylko rozwoju MYP w naszym gimnazjum, ale także funkcjonowania wszystkich naszych placówek jako zespołu IB.

Odwiedziła nas trzyosobowa komisja w składzie: Fidelis Nthenge, Head of School Services IBO, Margareth Harris, IB Educator, Elena Andreeva, IB Educator – spędzając w naszej szkole około dziesięciu godzin dziennie.

Panie rozmawiały ze wszystkimi nauczycielami gimnazjum i liceum – grupowo i indywidualnie, obserwowały lekcje w obu szkołach, spotykały się z uczniami – podczas zajęć i na korytarzach, podczas przerw, odbyły kilka długich spotkań z dyrekcją i koordynatorami DP i MYP. Zostały przez uczniów klasy pierwszej gimnazjum oprowadzone po wszystkich zakamarkach naszej siedziby przy ul. Abramowskiego z piwnicznym teatrem włącznie. Odwiedziły też budynek przy ul. Stępińskiej 13, gdzie zajrzały do każdej klasy i każdego najmniejszego pomieszczenia, podziwiając dzieła projektowe naszych podstawówkowiczów.

Obejrzały sale, w których odbywała się tegoroczna matura oraz sejf, zakupiony specjalnie na matury, w którym przechowywane były materiały egzaminacyjne.

Odbyły dwa spotkania z rodzicami licealistów i gimnazjalistów.

Serdecznie dziękuję bardzo licznej reprezentacji rodziców gimnazjalistów i licealistów, którzy mimo wczesnej pory przybyli, by porozmawiać o szkole i o programie. Dziękuję także tegorocznym maturzystom, którzy – mimo iż już mają zasłużone po maturalnych emocjach wakacje  – stawili się na spotkanie. Dzięki Państwa obecności i liczebności przekraczającej oczekiwania komisji (wizytacja spodziewała się nielicznej reprezentacji) obraz szkoły mógł być głębszy i pełniejszy.

Wnioski z ewaluacji są dla MIS bardzo pozytywne. IBO docenia szerzenie przez dyrekcję szkoły filozofii IB i jej zmotywowanie do rozwijania PYP, MYP i DP. Szanuje dążenie, by oferować dzieciom i młodzieży najlepszy i nietani program edukacyjny po jak najniższej cenie, dając przy tym możliwość uczenia się pod okiem świetnie przygotowanej kadry nauczycielskiej, w bardzo przyjaznym środowisku i dobrych warunkach lokalowych. Były pełne podziwu dla moich starań w tym zakresie. Dawno już nikt tak mnie nie chwalił – za otwartość, dostępność dla wszystkich członków szkolnej społeczności, częstotliwość spotkań nauczycieli i rodziców oraz organizowanych dla rodziców szkoleń i warsztatów; za styl zarządzania szkołą, bardzo IB-owski, dający możliwość aktywności, kreatywności, realizacji własnych pomysłów nauczycielom i uczniom. Usłyszałam miłe słowa za wierność – od prawie 15 lat – IB-owskiej filozofii i szerzenie jej, gdzie się da, także – na polskojęzycznym szkolnym blogu podczas spotkań z kandydatami do szkoły i w trakcie spotkań promujących naszą szkołę w innych placówkach edukacyjnych.

Wizytatorki zaproponowały, byśmy złożyli do IBO wniosek na grant, który pozwoli nam lepiej wyposażyć szkołę, zwłaszcza w zakresie IT. Dwukrotnie przypominały o tym. Sądzę, że mamy szansę otrzymać z IBO jakieś środki finansowe na rozwój. Musimy bowiem zwiększyć liczebność i poprawić jakość komputerów i ich oprogramowania, co przy obecnej wysokości czesnego nie jest możliwe i jest to dla IBO oczywiste.

Wysoko oceniły profesjonalizm nauczycieli oraz ich pracę zespołową, a także postęp w rozumieniu programu w ciągu ostatnich 5 lat. Autentycznie zachwyciło je „zaopiekowanie” uczniów, jakość pracy wychowawców klas i szkolnego psychologa, małe klasy w gimnazjum i kilkuosobowe grupy przedmiotowe w Diplomie;  a także – bardzo IB-owska formuła „zielonych szkół” i innych warsztatowych wyjazdów.

Stwierdziły także, że nasi gimnazjaliści są właściwie rekrutowani – są odpowiedzialni, wykazują duży potencjał i zaangażowanie, i zdecydowanie nadają się do programu IB.

Teraz najważniejszym dla MIS zadaniem jest objęcie dwóch ostatnich klas podstawówki programem MYP; klasa 5 będzie rokiem 0 MYP, klasa 6 rokiem 1 MYP.

W marcu 2017 r. powtórnie przyjedzie do nas Margareth Harris, żeby zweryfikować, jak działa klasa 5 jako klasa 0 MYP i jak przygotowaliśmy szczegółowy program dla klasy 6. Pomoże nam stworzyć spójny plan działania dla całego MYP.

W roku szkolnym 2018/2019 czeka nas kolejna ewaluacja – już jako zespołu szkół, czyli większa grupa wizytatorów będzie w jednym czasie pracować z zespołami przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Od tej pory wszystkie ewaluacje będą już zawsze miały taki charakter – cztery nasze placówki będą je odbywać w tym samym czasie.

Jest to znakomity pomysł Fidelis Nthenge, który pozwoli nam w jeszcze większym stopniu stworzyć jednolity zespół szkół IB z bardzo spójnym programem, którego zwieńczeniem jest matura międzynarodowa.

Nasza szkoła zatrudnia wspaniałych, kreatywnych, zaangażowanych, dynamicznych i pracowitych nauczycieli. Pod okiem tak świetnych edukatorek jak Fidelis, Margareth i Elena, realizując ambitne programy – PYP, MYP i DP,  mają szansę stać się naprawdę mistrzami w swoim fachu.

A dzięki temu – wiadomo ! – uczniowie będą nam „rośli” jeszcze bardziej niż dotychczas.

Dlatego każda ewaluacja IB dokonywana w MIS jest dla nas świętem i daje nam – oprócz mnóstwa pracy – także mnóstwo radości.

Dziękuję koordynatorkom MYP i DP, wszystkim naszym wspaniałym nauczycielom, administracji szkoły za świetne przygotowanie wizyty, za zaangażowanie, znakomitą organizację, punktualność i pełny profesjonalizm. Szczególne podziękowania należą się Curriculum i MYP Coordinator – Angelice Maj. Angeliko, jesteś wielka!

 

Leave a Reply