STATUETKA ADAMA DLA PAULINY BOGUSZ

Paulina współtworzy szkolną społeczność od pięciu lat. Od początku dała się poznać jako osoba wybitnie zdolna, odpowiedzialna i bardzo ambitna. W miarę upływu czasu ujawniła także swoją niczym niepohamowaną kreatywność, w końcu także – empatię, otwartość na innych, życzliwość. Wykorzystuje wszystkie możliwości, które stwarza MIS. Zaangażowana w teatr od początku jego istnienia – zarówno w charakterze aktorki, jak i scenopisarki, a czasami – asystentki reżyserki lub wręcz – reżyserki. Biorąca udział we wszystkich debatach oksfordzkich, organizowanych i współorganizowanych przez szkołę. Wielokrotnie reprezentująca nas w rozmaitych potyczkach międzyszkolnych. Dwukrotnie zdobyła złoty puchar i tytuł najlepszej mówczyni w debatach historycznych, organizowanych przez Fundację Polska Debatuje. Dwukrotnie przyczyniła się do zwycięstwa i zdobycia złotego pucharu przez debatancką reprezentację naszej szkoły. Od początku bardzo aktywna w różnorakich akcjach promocyjnych szkoły i dająca się zapamiętać  jako propagatorką programów IB: MYP i DP oraz wiedzy o Monnet International School. Jej ogromną zasługą jest szerzenie pogłębionej wiedzy o wartości programów IB. Wielokrotnie kandydaci do naszej szkoły byli pod dużym wrażeniem rozmowy z Pauliną.

Jest osobą będącą od pięciu lat w trakcie dynamicznego rozwoju, uosabiającą cechy profilu ucznia IB. Najbardziej spektakularna jest jej wszechstronność – jej pasją jest zarówno literatura polska, jak i – chemia.

Jest pierwszą przedstawicielką stanu uczniowskiego, która otrzymała Statuetkę.

Dobrze, że są tacy ludzie!

                                                                       Hanna Buśkiewicz-Piskorska

                                                                       Warszawa, 19 czerwca 2019 r.

Leave a Reply