SKAZANI NA KORONĘ…?

Wybory edukacyjne nie są proste… Rodzic chciałby nieba przychylić swojemu dziecku… Wie, że na pewno trzeba się edukować po angielsku… Po polsku zupełnie się nie opłaca. Więc zapewne – IB DP… Ale tam tyle tej nauki… Tak się dziecko namęczy… I jeszcze ten TOK (teoria wiedzy) i CAS (program wychowawczy – kreatywność, aktywność, służba społeczna)… I po co to komu… Strata czasu! Mogłaby się w tym czasie latorośl kolejnego języka nauczyć. Przynajmniej jakiś pożytek by był… A tak – po co ma się dzieciaczyna jakimś wolontariatem zajmować, jeździć po schroniskach dla psów, po świetlicach dla ubogich… Jeszcze jakichś pasożytów nałapie… No i zastanawiać się w kółko nad tą wiedzą, esej z TOK pisać… Wiadomo – uczyć się trzeba, żeby pracę dobrą mieć i na wysokim poziomie żyć.

Może więc lepiej A-Levels! Same pożytki – jest po angielsku, nie ma tych wszystkich zbytecznych, czasochłonnych dodatków. No i tylko trzech przedmiotów musi się uczyć, w dodatku – dowolnych. Na przykład może sobie wybrać trzy języki obce – i ma maturę! Bez żadnej matematyki, bez żadnej chemii! Rewelacja!!! Albo znowu może wybrać matematykę, fizykę i chemię! Bez żadnej znienawidzonej literatury. Raj na ziemi!

Czy rzeczywiście…

Problem w tym, że wąska specjalizacja staje się w naszych czasach niebezpieczna. Wszystko się zmienia – narzędzia pracy, zawody, formy zatrudnienia… Dyscypliny naukowe rozwijają się, łączą, dzielą…

Świat wymaga od nas już teraz elastyczności, otwartości, odwagi i samodzielności. Także samodzielności – przepraszam, że użyję nowomowy – zarządzania własnymi zasobami i dużej świadomości tych zasobów. Świat się rozpędza. Domaga się od nas globalnej perspektywy, dystansu. A także – z jednej strony zaangażowania, z drugiej – krytycznego myślenia i ostrożności. Nie ma programu edukacyjnego, który lepiej od IB uczy samodzielności, krytycznego myślenia, niezależności opinii, odwagi, poczucia własnej wartości, a także – który w tak dużym stopniu rozwija umiejętności społeczne. Diploma uczy też studiowania. Powoduje łatwość wchodzenia w rolę studenta. Uczy trzech przedmiotów wybranych na Higher Level na poziomie akademickim, dając znakomitą podstawę merytoryczną do studiowania.

Jestem w kontrze do wczesnej specjalizacji, specjalizacji trochę rodem z XIX wieku. Gdy ustalono (dorośli), że dziecko będzie stolarzem, uczyło się czytać i rachować o tyle o ile, i rozpoczynało terminowanie w warsztacie. Dla niego ważna stawała się wyłącznie wiedza o rodzajach drewna, narzędziach ciesielskich i umiejętność wytwarzania drewnianych przedmiotów. Nie potrzebowało literatury pięknej, czy teoretycznej matematyki. Tylko, że my żyjemy w czasach, kiedy w związku z kurczeniem się lasów może zaginąć zawód stolarza.

Jestem za liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. Za holistycznym podejściem do edukacji. Za wszechstronnym rozwojem osoby ludzkiej. Za mądrym inwestowaniem w dziecko w taki sposób, by łatwo mogło odnaleźć się w zmieniającym się w błyskawicznym tempie świecie. Uważam, że programy IB są najlepszą edukacyjną ścieżką. Potwierdzają to wyższe uczelnie.

Natomiast lansowany przez firmy, które nie do końca są szkołami – bo nie mają uprawnień szkół publicznych, nie mogą wydawać świadectw szkolnych – brytyjski program A-Levels – tańszy, równie anglojęzyczny i także umożliwiający podjęcie studiów wyższych oraz kusząco łatwiejszy – ma niewiele wspólnego z wszechstronną, rozwijającą edukacją.

Nie bez powodu International Baccalaureate, jako jedyny nie – polski program!, od 1992 r. ma w Polsce te same prawa co program narodowy, a szkoły go oferujące w sporej części mają uprawnienia szkoły publicznej. Wdrażanie programów IB wymaga wieloletnich przygotowań, wizytacji i w końcu – autoryzacji IBO. Natomiast organizacja A-Levels jest równie prosta jak organizacja egzaminów Cambridge English. Ale łatwo, nie znaczy – dobrze!

A-Levels to matura brytyjska. Rozpoczął się brexit… Czy jej absolwenci skazani będą na Koronę….?

 

A-levels IB DP
Program akademicki Uczeń wybiera tylko trzy dowolne przedmioty Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z 6 grup, 3 spośród nich realizuje na poziomie wyższym – akademickim
Program wychowawczy brak 3 obowiązkowe elementy programu – Creativity Action Service, Theory of Knowledge, ExtendedEssay, pomagające rozwinąć 10 cech profilu ucznia IB: badający, myślący, komunikujący się, podejmujący ryzyko, wszechstronny, kierujący się zasadami, otwarty, opiekuńczy, dbający o równowagę, refleksyjny.
Status prawny Program A-Levels funkcjonuje poza polskim systemem edukacyjnym Jest traktowany na równi z programem narodowym, uczniowie mogą zawsze przejść do programu polskiego
Status prawny szkoły Jest firmą oferującą przygotowanie do matury A-Levels Jest placówką oświatową podlegającą kontroli Kuratorium Oświaty i International Baccalaureate Organization
Kadra Znająca program A-Levels Posiadająca zgodne z polskim prawem kwalifikacje merytoryczne i nauczycielskie, aktualne badania lekarskie, sprawdzona na listach osób skazanych za przestępstwa seksualne i inne. Każdy nauczyciel raz na 2 – 3 lata przechodzi warsztaty dla nauczycieli organizowane przez IBO, a jego praca jest na bieżąco monitorowana. Raz na rok IBO sporządza raport o pracy każdego nauczyciela i wysyła go do koordynatora IB DP i dyrektora szkoły.
Siedziba placówki Dowolna – mieszkanie, segment, lokal biurowy Siedziba szkoły musi zostać zaakceptowana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanepidu pod kątem spełnienia zaostrzonych przepisów bezpieczeństwa i sanitarnych, właściwych dla obiektów oświatowych
Zasięg Matura brytyjska – po brexicie nie wiadomo…. DP honorowany jest i szanowany na całym świecie

 

Leave a Reply