RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

W minionym tygodniu Poczta Polska dostarczyła do szkoły „Raport z ewaluacji problemowej”, która miała miejsce w naszym liceum.

Kuratorium Oświaty w Warszawie sprawdzało dwa spośród 12 obszarów, wyznaczonych przez wymagania państwa wobec szkół.

„O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć, nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy, prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli.”

Wizytatorzy ocenili spełnienie wymagania: „Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych” literką B , która oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Tak samo oceniona została realizacja drugiego wymagania: „ Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”.

„W szkole funkcjonuje system zbierania opinii rodziców i wykorzystywania ich do planowania pracy. Współpraca szkoły z rodzicami jest adekwatna do potrzeb dzieci i wpływa na ich rozwój. Rodzice systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczą w życiu szkoły, zgłaszają i wspierają realizację licznych inicjatyw wpływających na rozwój uczniów i szkoły.”

Pełny raport można będzie wkrótce przeczytać na stronie: www.npseo.pl .

Jeszcze raz dziękuję nauczycielom i rodzicom, którzy wykazali ogromną aktywność podczas kuratoryjnej ewaluacji.

 

Leave a Reply