RADOŚCI ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Czas na podsumowanie…

Radości i sukcesy kończącego się roku szkolnego…

Na pierwszym miejscu postawiłabym tworzenie profesjonalnego, przyjaznego, otwartego, życzliwego, kreatywnego, pełnego zaangażowania i pasji zespołu nauczycielskiego. Bez takiego środowiska, bez wysokiej kultury pracy zatrudnionych w Monnecie osób nie byłoby uczniowskich sukcesów. Przynajmniej – nie na taką skalę.

Efektywność działań wychowawczych – praca wychowawców, tutorów, nauczycieli wspomagających, psychologa, pedagoga, nauczycieli poszczególnych przedmiotów…

W pełni profesjonalna praca Przedszkola Misia Paddingtona – korczakowskie, mądre, spokojne, wyważone, można powiedzieć – terapeutyczne podejście do dzieci. Szacunek dla ich potrzeb. Bardzo dobra komunikacja z rodzicami.

Tworzenie w szkole podstawowej i liceum warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów. Wielość aktywności – sportowych, teatralnych, muzycznych, plastycznych, kulturalnych, charytatywnych, ciekawych projektów interdyscyplinarnych. Przyjaznego, sensownego, twórczego środowiska do życia, po prostu… Spektakularne transformacje uczniowskie… Wzruszenie i czysta radość – i nauczycieli, i moja.

Dawanie uczniom przestrzeni do samodzielnych działań, rozwijania ich odpowiedzialności i poczucia sprawczości… Duża aktywność samorządu uczniowskiego oraz klas czwartych szkoły podstawowej, pracujących nad wystawą PYP.

Ogromnym sukcesem stał się – zorganizowany od początku do końca samodzielnie przez samorząd licealny – międzyszkolny Festiwal Rockowy MISME. Bardzo trudne i ambitne przedsięwzięcie!

Wcześniej dużym sukcesem była studniówka. A tuż przed zakończeniem roku szkolnego – bal ósmoklasistów. Jedno i drugie wydarzenie przygotowane było samodzielnie przez młodzież, i z jej inicjatywy. Uczniowie zatańczyli perfekcyjnego poloneza i stworzyli przemiłą atmosferę, bawiąc się świetnie i zapraszając do zabawy nauczycieli.

Nie wyniki są najważniejsze! Tylko radosny, twórczy, rozwijający, na ile się da, proces poznawczy, wszechstronny rozwój osobowości, przełamywanie barier w sobie, otwartość, dobre, wzmacniające relacje społeczne… Staramy się, by nasi uczniowie wzrastali właśnie w takim środowisku.

Jeśli efektem tego są dobre wyniki, tym większa duma… Odczuwałam ją, podpisując w tym roku szkolne świadectwa, dyplomy i nagrody książkowe. A także wczoraj – podpisując kopie certyfikatów z wynikami  egzaminu ósmoklasisty.

A te wyniki są świetne! I to nie tylko – z języka angielskiego, co jest już naszą tradycją. Tutaj nikt nie uzyskał mniej niż 90%. A dziesięcioro uczniów może się pochwalić wynikiem stuprocentowym!

Z matematyki aż 15 zdających zdobyło powyżej 80%, w tym dziewięcioro – powyżej 90%, a trzy osoby – 100%! Z języka polskiego 10 uczniów ma wynik powyżej 80%, z czego troje – powyżej 90% i jedna uczennica – 100%! Międzynarodowy charakter szkoły sprawia, że z języka polskiego najtrudniej o maksymalne noty, ale w tym roku i tu nastąpiła wyraźna poprawa.

Wielka w tym zasługa naszych wspaniałych ósmoklasistów! Ale także – znakomitych nauczycieli, którzy ich do tego egzaminu przygotowali! Gratulacje!!!

Dziękuję wszystkim za ten bardzo udany rok! Wspaniałych wakacji!

Leave a Reply