W PRZYSZŁYM TYGODNIU – EWALUACJA PROBLEMOWA W GIMNAZJUM

W środę 24 lutego rozpocznie się w naszym gimnazjum zewnętrzna ewaluacja problemowa w zakresie trzech wymagań:

  1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.
  3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Szkołę odwiedzą kuratoryjni wizytatorzy – pani Zofia Rudzińska i pan Jerzy Pawłowski.

Będą obserwować lekcje, rozmawiać z nauczycielami, uczniami, ich rodzicami i dyrekcją. Poproszą nas o wypełnienie ankiet. Proszę o otwartość i zaangażowanie naszej gimnazjalnej społeczności po to, by szkoła jak najlepiej pokazała jakość naszej pracy w zakresie wymienionych wyżej trzech wymagań.

Leave a Reply