PRZESŁANIE DO SPOŁECZNOŚCI MONNETA NA NOWY ROK SZKOLNY…

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, Szanowni Państwo – Rodzice Uczniów,

Zaczynając rok szkolny 2020/2021, wyjątkowo nie sposób nie wspomnieć o roku minionym. Przeżyliśmy wszyscy coś na kształt traumy – epidemia zaskoczyła wszystkich ludzi na całym świecie. Odczuwaliśmy lęk, zagubienie, stres, związany z koniecznością szybkiego przystosowania się do nowej, nieznanej sytuacji, a w końcu – potworne zmęczenie nadmiarem pracy w specyficznych warunkach, często – awersję do pracy z komputerem, wreszcie – ogromną tęsknotę za normalnością i bliskimi kontaktami z innymi ludźmi, a także czasem – powątpiewanie w słuszność ograniczeń, nakładanych na nas przez władzę i chęć wyzwolenia się z nich.

Wszyscy boimy się, że sytuacja z ubiegłego roku może się powtórzyć.

Wszyscy też za wszelką cenę pragnęlibyśmy otrzymać od kogoś zapewnienie, że rozpoczynający się właśnie rok szkolny będzie „normalny”. Wiemy jednak dobrze, że nikt odpowiedzialnie nie może nam dać takiej gwarancji.

Jak więc mamy działać w szkole i jak cokolwiek planować…

Po pierwsze warto uświadomić sobie, że bardzo dużo nauczyliśmy się w ciągu ostatnich miesięcy. Umieliśmy jako szkoła pracować stacjonarnie. Nauczyliśmy się bardzo szybko pracować także online. Podczas czterech miesięcy (od początku maja br.) stacjonarnej pracy przedszkola oraz klas 0-3 w czasie pandemii wdrożyliśmy procedury sanitarne, które bardzo dobrze się sprawdziły. Skoro malutkie dzieci, ich nauczycielki i rodzice potrafili zrozumieć sens tych procedur, a także się do nich skrupulatnie zastosować, tym bardziej starsi uczniowie powinni sobie z nimi poradzić.

Naszym wspólnym działaniem powinno być teraz stworzenie – każdy dla innych, wszyscy dla każdego – możliwie najbezpieczniejszego środowiska do pracy. Najważniejsze zadania, które w tym zakresie stoją przed każdym z nas to:

  1. Przychodzenie do szkoły wyłącznie wtedy, kiedy nie mamy najmniejszych objawów infekcji. Jeśli mamy jakiekolwiek dolegliwości, korzystamy z zajęć lub też prowadzimy je online.
  2. Zmiana nawyków, dotyczących komunikacji. Utrzymywanie większej niż normalnie odległości od drugiego człowieka.
  3. Częste mycie i dezynfekowanie rąk. Bezwzględnie – po wejściu do szkoły.
  4. Częste wietrzenie sal lekcyjnych. W przypadku smogu na ulicy – stałe używanie oczyszczaczy powietrza.
  5. Korzystanie wyłącznie z własnych naczyń i napojów.

W związku z przeniesieniem się przedszkola do siedziby przy ul. Górskiej 7 starsi uczniowie Monneta dostaną do użytkowania parter naszego budynku oraz mały „ogródek” od ul. Belwederskiej, co znacząco poprawi komfort pracy, odpoczynku i jedzenia posiłków, a także zmniejszy tłok na korytarzach.

Najważniejszym celem nas wszystkich powinno być niedopuszczenie do zawieszenia zajęć stacjonarnych albo przynajmniej – maksymalne opóźnienie tego momentu. Warto uświadomić sobie, że błąd, zapomnienie, nieuwaga jednej osoby, mogą doprowadzić do objęcia obowiązkową kwarantanną wielu rodzin. Musimy stać się mistrzami świata w odpowiedzialności!!! A także – w elastyczności, dotyczącej zmiany własnych – teraz niebezpiecznych –  nawyków, takich jak np. zbyt bliskie podchodzenie do drugiego człowieka podczas rozmowy.

Kolejnym ważnym celem jest nauczenie się – w tak trudnych warunkach pandemii – radości z życia, radości z nauki, radości z wszelkiej możliwej aktywności, a także dumy i satysfakcji z obserwowania, jak wiele uczą nas trudności, jak się dzięki nim rozwijamy.

To bardzo ambitne zadanie będzie wymagało wsparcia psychologów i wychowawców oraz każdego z nauczycieli. Szkoła – jak zawsze – będzie wspierać wszelką aktywność pozalekcyjną uczniów taką jak – samorząd, teatr, debaty, festiwale, działalność charytatywna, gazetka szkolna, zespoły muzyczne, kółka zainteresowań, wernisaże. Te aktywności – choć dodatkowe – są równie istotne jak lekcje. Rozwijają pasje, dają okazje do odnoszenia spektakularnych sukcesów, pozwalają się lepiej wzajemnie poznać, a także poczuć w szkole komfortowo i bezpiecznie. A to wszystko ma wpływ na dobrostan emocjonalny, przekraczanie własnych barier, emocjonalnych i intelektualnych, co z kolei przekłada się na oceny w nauce.

Nauczyciele w czasie wakacji przygotowali dla uczniów dużo ciekawych propozycji projektów i aktywności. Szkoła jest także jak zawsze otwarta na pomysły uczniów. Zachęcamy do ich zgłaszania.

Cieszmy się zatem, że wyszliśmy z domów. Dbajmy, by jak najdłużej trwał stan stacjonarnej pracy szkoły. Zamiast marudzić, że tak się wszystko zmieniło, nauczmy się czerpać radość z wszelkiej aktywności.

Życzę nam wszystkim udanego roku szkolnego! Przedszkolakom, a także zerówkowiczom i pierwszoklasistom ze szkoły podstawowej i liceum oraz uczniom, którzy dołączyli do starszych klas, życzę, by jak najszybciej poczuli się w Monnecie lepiej niż w domu.

Niech radość uczenia/uczenia się towarzyszy nam w ciągu całego roku szkolnego 2020/2021 bez względu na okoliczności zewnętrzne!

Wszystkiego najlepszego!

Leave a Reply