PODZIĘKOWANIA – APPENDIX

I jeszcze – podziękowania szczególne:

  1. Dla Joasi Majorek i Marty Wolak za szybki strzał w dziesiątkę – celne wykopanie działań szkoły w chmurę internetową.
  2. Ekipie: Kasia i Paweł Kozakowie oraz Paweł Skalski za efektywność działań w chmurze.
  3. Wychowawcom klas za utrzymanie kontaktu z uczniami, zrozumienie ich potrzeb oraz innowacyjne pomysły, które pomogły wszystkim przetrwać ten trudny czas.
  4. Uczniom klasy 1 pre-DP C, z którymi kontakt w najbardziej traumatycznych miesiącach pandemii był mi „lekiem na całe zło”.
  5. Klasie ósmej za pamiątkowy yearbook.
  6. Klasie szóstej – za kawałek lasu w domu :).

Dziękuję!

Leave a Reply