POCHWAŁY

Zgodnie z zapowiedzią – słowo podsumowania raportu z wizytacji IB.

Chwalą nas bardzo za pracę z pasją i zaangażowaniem oraz głębokie zrozumienie filozofii IB i to zarówno od strony akademickiej, jak i szerzej – z punktu widzenia humanistycznego, holistycznego podejścia do procesu uczenia i rozwoju człowieka.

Również – za promowanie programu IB poza szkołą, np. poprzez organizowanie konferencji i dni otwartych. Wizytatorzy dostrzegli, że wcielamy w życie naszą misję, międzynarodowe myślenie oraz – że profil ucznia jest widoczny w szkole i naszej pracy. Doceniają bardzo klimat panujący w naszej szkole – otwartą komunikację, opartą na zrozumieniu, wzajemnym szacunku i życzliwości, wzajemne dzielenie się przez nauczycieli własnymi doświadczeniami i przemyśleniami, a także politykę „otwartych drzwi”, łatwą dostępność dyrektora szkoły, wicedyrektorów i koordynatorów. Podkreślają, że efektywnie wzmacniamy u uczniów samodzielność, odpowiedzialność i krytyczne myślenie, zachęcamy do wybierania różnych, najlepszych dla danego ucznia, strategii uczenia się oraz wykorzystujemy – korzystne dla rozwoju ucznia – ocenianie kształtujące. Zauważyli, że zarówno nasi nauczyciele, jak i uczniowie są pasjonatami uczącymi się przez całe życie. Podobało się, że mamy w Diploma Programme szeroką ofertę przedmiotów do wyboru. Pochwalono także naszą pracę w pandemii – wrażliwość na emocjonalne potrzeby uczniów, reagowanie na nie, niezaprzestanie spotkań bardzo cool(turalnych) i organizowania innych, różnorodnych, niestandardowych wydarzeń, które sprawiły, że „radość uczenia się” była większa. Wyraźnie pochwalono pracę Kasi Harvey jako przewodnika i doradcy akademickiego. Doceniono pracę biblioteki. Zauważono jej rozwój. Zauważono współpracę nauczycieli uczących w trzech programach IB, a także – że wspieramy uczniów przechodzących z PYP do MYP i z MYP do DP. Podobał się program nauczania w klasach pre-DP, świetnie przygotowujący do Diplomy.

Takie pochwały uskrzydlają, dodają sił, energii do dalszego dynamicznego rozwoju. Raport jest bardzo długi i szczegółowy, ale upublicznimy kilka jego stron, żeby zobrazować, w jaki sposób IBO ocenia szkoły.

Leave a Reply