Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI

Z okazji Święta Edukacji gratuluję, życząc dalszych sukcesów, wszystkim ENTUZJASTOM EDUKACJI:

Nauczycielom z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum – których fascynuje proces nauczania-uczenia się i  pragną przez cały czas go doskonalić;

którzy dostrzegają wszelkie postępy swoich uczniów i potrafią się z nimi dzielić swoją radością;

dla których każdy uczeń jest ważnym, bliskim sercu człowiekiem;

dla których wykonywanie zawodu jest sposobem na samorealizację, na przesuwanie własnych granic, jednym słowem – jest pasją ich życia;

Uczniom – którzy w szkole naprawdę żyją, a nie – „zakuwają”;

dla których radością jest kreowanie nie tylko własnego rozwoju, ale także rzeczywistości wokół, a zdobywanie wiedzy i umiejętności stanowi najciekawszą przygodę ich życia;

którzy w szkole nie tylko zdobywają tzw. „twardą wiedzę”, ale radośnie przeżywają wszechstronny rozwój swojej osobowości, potrafiąc godzić różne aktywności i realizować różne potrzeby – społeczne, sportowe i artystyczne;

którzy w szkole dają upust swojej wyobraźni, wrażliwości, kreatywności, inicjując czy organizując różne autorskie wydarzenia;

Rodzicom, którzy

– rozumieją znaczenie szkoły w rozwoju swojego dziecka;

– potrafią dostrzec i docenić każdy sukces swojego dziecka;

– potrafią dostrzec i docenić każdy sukces nauczyciela swojego dziecka;

którzy inicjują w szkole różne ciekawe wydarzenia;

którzy w trudnych chwilach (i nie tylko!) są wsparciem dla szkoły, czasem poprzez serdeczne słowo, czasem – poprzez spektakularny, niezwykły gest;

jednym słowem, którzy rozumieją, że dobra, czyli efektywna edukacja wymaga nie tylko wzajemnego szacunku i zaufania, ale także potrzebuje entuzjazmu, uśmiechu, radości, bo tylko w takim środowisku człowiek (i to zarówno uczeń, jak i nauczyciel) jest w stanie wyzwolić w sobie maksimum kreatywności i przełamać różnorakie bariery i ograniczenia. Takiego środowiska potrzebują wszystkie dzieci. Takiego środowiska potrzebuje młodzież.

Życzę więc wszystkim członkom naszej szkolnej społeczności – Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom – którzy współtworzą taki stymulujący dla wszystkich klimat, coraz więcej spektakularnych, radosnych sukcesów!

Wątpiącym w sens wykonywania zawodu nauczyciela, wątpiącym w nieograniczony potencjał uczniów, wątpiącym we własne możliwości, przejawiającym nadmierny krytycyzm zwłaszcza wobec innych – życzę więcej wiary, nadziei i przede wszystkim – miłości!

Leave a Reply