ODWIEDZINY

Wczoraj w domu odwiedziła mnie pięcioosobowa delegacja ze szkoły w składzie: koordynator PYP oraz czworo uczniów klas czwartych – Julia, Marek, Tytus i Tymon.

Nie, nie – proszę się nie obawiać! Odwiedziny były jak najbardziej online, na platformie Microsoft Teams.

Uczniowie zaprosili mnie na wielką uroczystość, którą co roku jest tzw. Wystawa PYP, czyli zakończenie Primary Years Programme.

Julia reprezentowała grupę – Sports Indyvidual Girls; Marek – Wild Animals Group; Tytus – Art Super Gamers i Tymon – Team Sports Boys.

Ku końcowi zbliża się najdłuższy i najważniejszy, bo wymyślony całkowicie przez uczniów, projekt, wieńczący PYP. W tym roku tematy badawcze, stworzone przez cztery grupy, mają jeden wspólny mianownik – podejście promujące ekologię i zdrowy tryb życia.

Czwartoklasiści z odwagą i dzielnością podeszli do utrudnień, związanych z koniecznością przeniesienia tegorocznej wystawy w chmurę. O efektach będziemy mogli przekonać się 28 i 29 maja br. w godzinach 14.00 – 16.00 na Microsoft Teams.

Leave a Reply