ODCINEK XI – HISTORIA W PIGUŁCE

Wiosną 1992 r. Hanna Buśkiewicz-Piskorska i Agata Wroczyńska zarejestrowały w Kuratorium Oświaty Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32. Pracowały razem w warszawskiej szkole baletowej i tam narodził się pomysł stworzenia szkoły. W dużej mierze – dzięki uczniom. Współtwórcami szkoły byli także ich mężowie – Jerzy Piskorski i Tomasz Wroczyński oraz brat tego ostatniego – Piotr Wroczyński. Po transformacji ustrojowej mieliśmy nieograniczoną wiarę, że wszystko musi się udać. Nauczania podjęli się przede wszystkim doktorzy i doktoranci z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Medycznej. Pierwsza siedziba mieściła się w domu kultury przy ul. Dereniowej 6 na Ursynowie. W lipcu 1994 r. przenieśliśmy się do samodzielnego lokalu po zlikwidowanym mokotowskim przedszkolu przy ul. Górskiej 7.

W 2000 r. utworzyliśmy Prywatne Gimnazjum nr 33.

W 2001r.  podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu w liceum programu matury międzynarodowej, do którego zachęcił Hannę Buśkiewicz-Piskorską nowy nauczyciel fizyki – Marek Piotrowski. Koordynatorem Diploma Programme została profesor Jolanta Choińska–Mika. Agata Wroczyńska zrezygnowała z współprowadzenia szkoły.

W 2002 r. przyjęliśmy za patrona Jeana Monneta, współzałożyciela Unii Europejskiej. Pomysłodawcą osoby patrona był nauczyciel geografii i autorskiego przedmiotu – problemy współczesnego świata – profesor Maciej Jędrusik, obecny dziekan Wydziału Geografii UW.

W 2003 r. otrzymaliśmy certyfikat Diploma Programme of the IBO. We wdrażaniu tego programu od początku pomagała nam Grażyna Kania, koordynatorka IB DP w Liceum im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. We wrześniu 2005 r. udało nam się pozyskać nową siedzibę dla gimnazjum i liceum – przy ul. Abramowskiego 4. W maju 2006 r. odbyła się w liceum pierwsza matura IB. We wrześniu tego roku  w lokalu przy ul. Górskiej 7 zaczęło działać nasze przedszkole od początku pomyślane jako placówka IB, a w 2010 r. otrzymaliśmy certyfikat Primary Years Programme. W 2011 r. IBO przyznało nam certyfikat Middle Years Programme. W 2012 r. założyliśmy Prywatną Szkołę Podstawową nr 95, a International Baccalaureate Organization scaliło naszą szkołę i zaczęliśmy funkcjonować jako Monnet International School. Nową nazwę i nowy logotyp szkoły stworzyli uczniowie – Janek Górczyński i Janek Sosnowski. Udało nam się objąć programami IB uczniów od 3 do 19 roku życia. Od 2014 r. wynajmujemy jako siedzibę dla naszej szkoły podstawowej piękny budynek przy ul. Stępińskiej 13. Zawdzięczamy to postawie jego właściciela – Williama Boldt’a i jego pełnomocników, a także wsparciu rodziców – pana Mariusza Lewandowskiego, Wojciecha Chotkowskiego i Wojciecha Urniaża. Z kolei możliwość wynajmowania lokali w miejskich budynkach przy ul. Abramowskiego 4 i Górskiej 7 zawdzięczamy wsparciu bardzo wielu osób – kilkanaście lat temu rodzicom – państwu Lucynie i Tomaszowi Fabijańskim, potem warszawskim radnym, zwłaszcza przewodniczącej Rady Warszawy pani Ewie Masny-Askanas, przewodniczącej Komisji Oświaty i Rodziny pani Małgorzacie Żuber-Zielicz, w przeszłości także przewodniczącej Rady Warszawy pani Ligii Krajewskiej. Również pan prezydent Włodzimierz Paszyński wielokrotnie angażował się, żeby nam pomóc, a także wszyscy kolejni dyrektorzy Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy, zwłaszcza pani Jolanta Lipszyc i pani Joanna Gospodarczyk.

Dziękuję wszystkim wyżej wymienionym osobom, które doprowadziły do powstania i trwania MIS.

Leave a Reply