MĄDROŚĆ IB

Wczoraj do dyrektorów i koordynatorów IB DP przyszła poufna wiadomość o odwołaniu pisemnej sesji maturalnej w maju tego roku.

Dzisiaj o tej decyzji dowiedzieli się uczniowie.

UWAŻAM, ŻE W OBECNEJ SYTUACJI JEST TO JEDYNA MOŻLIWA, NAJSŁUSZNIEJSZA DECYZJA.

Oczywiście dla maturzystów w dalszym ciągu jest to trudna emocjonalnie sytuacja. Maturę IB zdaje się przez dwa lata. W ciągu tych dwóch lat zbiera się od 20 do 30 procent końcowego wyniku. Ale 70-80% uzyskiwało się z majowej sesji egzaminacyjnej. Teraz poszczególne zadania wykonywane w ciągu tych dwóch lat być może zmienią swoją „wagę”. Tak więc w trakcie procesu oceniania ucznia zostały zmienione zasady. Są uczniowie, którzy mieli pewność, że zrównoważą słabsze „internale” lepszymi egzaminami pisemnymi. Mieli prawo do wyboru takiej strategii. Mogą obecnie czuć się zaniepokojeni.

IB ma przysłać 27 marca szczegółowe instrukcje, jak szkoły mają przeliczać komponenty składowe ocen maturzystów. Wierzę w głęboką mądrość organizacji, której częścią jest nasza szkoła. Wierzę, że szczegółowe instrukcje, zgodnie z zasadą – obowiązującą zarówno w polskim prawie oświatowym, jak i w regulacjach IBO – będą rozstrzygać na korzyść ucznia.

Proszę więc naszych maturzystów o spokój i zaufanie!

Szkoły IB mają procedury, które powodują obiektywizację oceniania, ponieważ kryteria oceniania są bardzo precyzyjne. Spora część naszych nauczycieli to egzaminatorzy IB. Maturalne oceny przewidywane, które co roku nasi nauczyciele wysyłają do IBO, na ogół pokrywają się potem z tymi, uzyskanymi przez uczniów finalnie. Procedury IB zapobiegają niepożądanym efektom ewentualnych korupcyjnych zapędów rodziców (płacę czesne, wymagam siódemki).

Nasze liceum pamięta czasy, kiedy matura była oceniana przez szkolnych nauczycieli. I też wyniki były zobiektywizowane. Stworzyłam nasz wewnętrzny system. Każdą pracę pisemną sprawdzało dwóch nauczycieli, nie kontaktując się ze sobą. Jeśli była między nimi rozbieżność, pracę sprawdzał jeszcze trzeci nauczyciel. Miałam wewnętrzne przeświadczenie, że oceny maturalne wystawiane przez nasze liceum, są bardzo obiektywne.

Przy stosowaniu procedur IBowskich ten obiektywizm jest jeszcze bardziej wyśrubowany.

Mamy też ten luksus, że już wiemy, że tegoroczni maturzyści terminowo otrzymają dyplomy maturalne, co na pewno ułatwi im rekrutację na studia.

Jest więc powód do uspokojenia nastrojów, choć nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów.

Leave a Reply