Kolejne podziękowania

Serdecznie dziękuję dwojgu nauczycielom, którzy zorganizowali wymianę językową – niemiecką i hiszpańską.

Dzięki germaniście Januszowi Tryzno corocznie od 2006 r. uczniowie naszej szkoły mają okazję spotkać się ze swoimi niemieckimi kolegami, pokazać im atrakcje turystyczne w Polsce lub zwiedzić ciekawe miejsca na terenie Niemiec.

Po raz pierwszy w maju tego roku – dzięki Katarzynie Burzyńskiej-Pefkevie – młodzież ucząca się języka hiszpańskiego miała okazję w Hiszpanii podszkolić swoje umiejętności w tym zakresie.

 

Leave a Reply