JUBILEUSZOWY TYDZIEŃ

W tym roku nasza szkoła obchodzi trzydzieste urodziny. W związku z tym od 6 do 11 czerwca we wszystkich naszych placówkach – od przedszkola po liceum – odbywają się różne świąteczne działania.

W środę 8 czerwca zorganizowaliśmy uroczystą jubileuszową galę dla zaproszonych gości. Odwiedził nas sam burmistrz Mokotowa – Rafał Miastowski. Przybył długoletni zastępca prezydenta Warszawy – Włodzimierz Paszyński. Pojawiły się osoby, które trzydzieści lat temu współtworzyły nasze liceum – profesor Jolanta Choińska-Mika z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Piotr Wroczyński z Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nie zawiodła nas długoletnia koordynatorka IB DP w warszawskim liceum im. Mikołaja Kopernika – Grażyna Kania, która w latach 2002-2003 pomagała nam przygotować się do autoryzacyjnej wizyty IBO. Przyszły właścicielki budynku przy ul. Belwederskiej 6 – Joanna Hartwig-Barańska i Karolina Hartwig-Rogozińska z malutkim Jankiem. Gośćmi naszymi byli zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół niepublicznych – Agnieszka Milbrandt i Włodzimierz Taboryski. Z Lublina przyjechała dyrektor szkoły IB im. Ignacego Jana Paderewskiego – Agnieszka Bojczuk.

Obecni byli przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów, a także – obsługująca szkołę kancelaria prawna.

Obejrzeliśmy film o historii Monneta,  zrealizowany przez tegorocznego maturzystę Jakuba Reszutę oraz film o specyfice programów IB i charakterze naszej szkoły.

Kolejnym punktem programu było pośmiertne uhonorowanie Jerzego Piskorskiego Statuetką Adama. Laudację odczytała wicedyrektor Renata Łukaszewicz.

Następnie wyróżnieni zostali pracownicy szkoły z najdłuższym stażem. Piętnaście lat lub dłużej współtworzą Monneta: Renata Łukaszewicz, Paulina Włoszczowska, Angelika Maj, Artur Wolski, Marzena Mróz, Justyna Płachta, Renata Dziura, Jakub Lorenc, Anna Ludwiczak. Od dziesięciu do czternastu lat pracują z nami: Małgorzata Mędrzycka, Krystyna Szrajber, Dariusz Woronko, Tomasz Piotrowicz, Sylwia Michorowska, Iwona Żmijewska-Popiół, Jolanta Borodzik, Katarzyna Burzyńska i Paweł Skalski.

Był czas na życzenia, kwiaty, prezenty i wspomnienia.

Obejrzeliśmy krótki spektakl Teatru 4 Piętro – na podstawie „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Był to udany debiut ósmoklasistów i licealistów. Bardziej doświadczeni aktorzy naszego szkolnego teatru właśnie zdali maturę.

Gala zakończyła się obiadem i wspaniałym tortem dostarczonym przez Grycana.

Uroczystość brawurowo prowadzili: Krystyna Szrajber i Jakub Lorenc.

Na koniec goście otrzymali nasze publikacje, wśród nich – przygotowany przeze mnie na trzydziestolecie szkoły album pt. „Przełamując fale”.

Leave a Reply