EGZAMIN DO DP

Bardzo dziękuję kandydatom do programu Diploma oraz wszystkim tym osobom, które przygotowały i szczęśliwie przeprowadziły 17 i 18 kwietnia egzamin wstępny – w nowej dla szkoły formule online, a zwłaszcza – pani koordynator DP Joannie Majorek i szkolnemu informatykowi Pawłowi Skalskiemu.

Za tydzień czekają nas egzaminy wstępne do liceum.

Leave a Reply