DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Kolejne obchody tzw. Dnia Nauczyciela czyli Święta Edukacji Narodowej, w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej są dla mnie zawsze okazją do refleksji na temat ludzkich działań, tych ważnych, które zmieniają świat na lepsze. Obchody są po to, by przypominać osoby lub ich dzieła, które były ważne dla rozwoju polskiej edukacji.

Jakiś czas temu skupialiśmy się na osobie i filozofii Janusza Korczaka.

W tym roku tematem była Komisja Edukacji Narodowej.

Dorobek pierwszego polskiego ministerstwa edukacji był ogromny. Dokonania czynione w sytuacji beznadziejnej – Polska, podzielona i skłócona, właśnie pomału chyliła się ku upadkowi. Pomimo to grupa oświeconych zdecydowała się gruntownie zreformować szkolnictwo i znieść jezuicki monopol w tej dziedzinie. Wprowadzono obowiązkowe kształcenie w języku polskim, zamiast łaciny. Systemem oświaty objęto także dzieci chłopskie i mieszczańskie, również – dziewczynki. Wprowadzono nowocześniejsze metody nauczania. Stworzono podręczniki w języku polskim.

To dzieło Komisji Edukacji Narodowej, pozornie zniweczone przez Konfederację Targowicką, jednak przetrwało. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sięgnięto do tych rozwiązań systemowych, korzystano z podręczników.

Trzeba robić swoje; najlepiej jak umiemy, bez względu na sytuację. Tego uczy nas dorobek KEN. Tego uczy nas dzieło Janusza Korczaka.

W tym roku szkolnym 14 października dwóch nauczycieli historii Jacek Staniszewski i Jakub Lorenc poprowadzili, przygotowane według własnego scenariusza, zajęcia interaktywne, których tematem była Komisja Edukacji Narodowej. Przy okazji zrobili także przegląd różnych systemów edukacyjnych od Sokratesa poczynając na IB kończąc. Pokazali różnice w relacji: nauczyciel-uczeń oraz różnice w metodach pracy nauczycielskiej.

Zajęcia były ciekawe, a możliwość korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych bardzo im się podobała.

Po zajęciach obejrzeliśmy sfilmowany spektakl „Międzybajki”.

Następnie rozdałam nowoprzyjętym uczniom znaczki z logotypem MIS.

Obchodami Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole zainteresował się „Newsweek”, który najpierw przeprowadził rozmowę ze mną, potem sfilmował interaktywne zajęcia na sali gimnastycznej. Króciutkie fragmenty znalazły się na stronie internetowej tygodnika.

O godzinie 16.00 w naszej szkole podstawowej galowo ubrani pierwszoklasiści składali uczniowskie ślubowanie. Klasa druga przygotowała dla młodszych kolegów quiz, dotyczący Profilu Ucznia IB. Dzieci zaśpiewały także piosenki o szkole.

Obydwa wydarzenia – to na Abramowskiego i to na Stępińskiej – tak przecież różne, miały jednak jeden wspólny mianownik – brak celebry, pocztów sztandarowych i stania na baczność. Przebiegały w miłej atmosferze, a przede wszystkim – były kształcące.

 

Leave a Reply