DZIAŁANIA MATEMATYCZNE

Matematycy w MIS to niezwykle twórczy nauczyciele!

Kalina Jastrzębowska w klasach PYP wdraża Realistic Mathematics Education. Założenia tego sposobu uczenia matematyki zostały opracowane przez Instytut Freudenthala na Uniwersytecie w Utrechcie. Kalina w sierpniu tego roku odwiedziła Instytut, odbyła tam warsztaty i wnioskami podzieliła się w październiku podczas posiedzenia rady pedagogicznej ze wszystkimi nauczycielami Monnet International School.

W RME odkrywanie pojęć matematycznych odbywa się za sprawą rozwiązywania problemów dnia codziennego. Uczniowie prowadzeni przez nauczyciela wspólnie odkrywają nowe pojęcia. Nauczyciel wyznacza kurs procesu, czuwa nad pracą, pomaga uczniom zastąpić model matematyczny formalnym uogólnieniem. Działy matematyki są ściśle zintegrowane ze sobą i jako takie muszą współistnieć w obrębie zadań rozwiązywanych w klasie. Matematyka jest aktem społecznym, powinna wydarzać się w wyniku działania grupy. Dzielenie się pomysłami na rozwiązanie zadań oraz pokazywanie rozmaitości rozwiązań pozwala uczniom ujrzeć matematykę jako przedmiot, którym sami zawiadują. W odróżnieniu od uczenia tradycyjnego, w którym po przekazaniu treści merytorycznych przechodzi się do ich zastosowań, w RME wychodzi się od zastosowań i za ich sprawą dociera do uogólnień.

Nie ma metody kształcenia bardziej tożsamej z filozofią IB!

Wszyscy nauczyciele matematyki w MIS w sposób zaplanowany współpracują ze sobą. Kalina Jastrzębowska odwiedza czasem przedszkolaków i podsuwa pomysły nauczycielkom przedszkolnym. Ci, którzy uczą w MYP, prowadzą niekiedy zajęcia dla klas PYP, ci, którzy uczą w DP, przychodzą za zajęcia MYP.

Matematycy licealni z własnej inicjatywy stworzyli stronę internetową, dzięki której informują uczniów klas pre-DP i Diplomy o organizacji i sposobach nauczania matematyki w naszej szkole. Gromadzą też tam wszystkie materiały dydaktyczne, używane na lekcjach. Ułatwia to wymianę doświadczeń, dzielenie się pomysłami.

Zakończył się właśnie trwający prawie miesiąc pierwszy projekt matematyczny, który w klasie 1 A pre-DP Artur Smaga przeprowadził wraz z Piotrem Chlebusem.

Projekt składał się z kilku etapów. Najpierw nauczyciele odbyli lekcje w swoich grupach, podczas których omówili dwa różne tematy. Lekcje te zostały zarejestrowane przy pomocy kamery, a następnie były poddane nauczycielskiej refleksji. Potem obie grupy uczniów spotkały się na zajęciach Peer-learning, podczas których uczniowie uczyli siebie nawzajem. Ostatnim elementem były dwugodzinne zajęcia, podczas których grupy, znów połączone, pracowały nad wspólnym zadaniem, związanym z poprzednimi tematami. Lekcja ta była prowadzona przy użyciu Mathematical Investigation – uczenia się poprzez dociekanie.

Sprawozdanie z realizacji projektu, filmiki z lekcji pojawiły się na stronie internetowej zespołu matematyków.

Jestem pod dużym wrażeniem tych materiałów!

Leave a Reply