CZAS PODSUMOWAŃ

Oglądanie się za siebie to niezbyt dobry nawyk, ale 31 grudnia – trzeba, choć na chwilkę.

Jaki był 2014 r…

Trudny, pracowity i pełen różnych gwałtownych emocji, nie tylko pozytywnych, bo dużo się działo, dużo nastąpiło zmian, ale absolutnie rewelacyjny ze względu na efekty działań i wydarzenia. I to zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej!

Powiększyła nam się rodzina, najpierw – o fantastycznego zięcia, później – o równie fantastycznego wnuka, a założenie rodziny przyniosło córce oprócz trudów także wielką radość, co na ogół jest w takich sytuacjach oczekiwane i/lub deklarowane, ale wcale nie tak często staje się rzeczywistością. Dziewięćdziesięciojednoletnia mama nie dała się żadnym dolegliwościom i dzielnie trwa w dobrej kondycji. Udało się uporządkować ważne sprawy mieszkaniowe – zlikwidować i kupić mieszkanie, wykonać remont innego. Za długo sprawy te były odsuwane – bo brakowało stale sił i czasu – a w tym roku udało się je uporządkować i sfinalizować. Uff! Duża ulga. Nigdy nie zawiódł rodzinny team. Wzajemne wsparcie, współpraca, pomysły, umiejętność dzielenia się radościami, sukcesami i słabościami – dawało ogromną siłę, także w najtrudniejszych momentach.

W szkole największym sukcesem jest nowa kolejna siedziba – pozyskanie jej w tak dogodnej lokalizacji, a także niezwykle sprawne i skuteczne przystosowanie jej do celów oświatowych. Podczas podejmowania trudnych decyzji z nią związanych pomogło wsparcie przyjaciół, życzliwych osób, w tym także – rodziców naszych uczniów. Kończący się rok był czasem niezwykłego i wszelakiego wsparcia, jakiego doświadczyliśmy właśnie ze strony rodziców. Bardzo jest to ważne i budujące doświadczenie.

Od marca 2014 r. działa nowa strona internetowa MIS, a na niej ten blog – do czego przyczyniły się nasze dzieci i koordynator IB DP. Pisanie bloga daje mi dużo radości i spełnia moje wewnętrzne potrzeby relacjonowania wydarzeń, a także – wyrażania emocji i opinii. Dziękuję wszystkim jego czytelnikom! Zapraszam też inne osoby – rodziców, nauczycieli, uczniów – do współtworzenia!

W grudniu 2014 r. – wraz z zakończeniem kadencji – zmienił się zarząd samorządu szkolnego. Ten, który współrządził szkołą od grudnia 2013 do grudnia 2014 r., uważam za wyjątkowy. Jego działania były bardzo udane, twórcze, racjonalne, znacznie poprawiające klimat panujący w szkole, a współpraca z nim – ze względu na wysoką kulturę osobistą uczniów – była prawdziwą przyjemnością. Dziękuję Wam! Postawiliście wysoko poprzeczkę swoim następcom. Wierzę jednak, że dadzą radę!

Kończący się rok był rokiem ewaluacji w liceum. Dzięki profesjonalizmowi koordynator IB DP i zespołu nauczycielskiego ewaluacja ta przebiegła bardzo dobrze i nie zakończy się wizytacją IBO. Jedynym zaleceniem IBO było zwiększenie nakładów finansowych na szkolenie nauczycieli, na wyposażenie biblioteki oraz na zakup pomocy naukowych. To, niestety, zmusi nas do korekty budżetu na kolejne lata i zwiększy koszty właściwego funkcjonowania szkoły.

Rok 2014 charakteryzował się wzrostem poziomu merytorycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie nauczania matematyki oraz kształcenia językowego – w przedszkolu, podstawówce i gimnazjum. To był także czas rekordowej aktywności charytatywnej całej szkolnej społeczności.

Cieszy także funkcjonowanie zespołów nauczycielskich – zwłaszcza w najmłodszym segmencie szkoły – podstawówce. Raduje serce ogromne zaangażowanie koordynatorek – PYP, MYP i DP. Są rzeczywistymi liderkami edukacyjnymi. Stanowią przykład, wspierają, emanują dobrym zespołowym duchem i optymizmem.

Czegóż można oczekiwać od 2015 r…

Życzę szkole dalszego wzrostu i wzmocnienia. Pracownikom – wiele satysfakcji z życia, poczucia misji zawodowej i emocjonalnego zaangażowania w rozwój naszej szkoły. Rodzicom – zaufania do dzieci, zaufania do szkoły, siły, spełnień i spokoju w życiu osobistym i zawodowym.

Uczniom życzę, by pojęcia nauki od pojęcia zabawy/przyjemności nie oddzielał mur, a wręcz przeciwnie – by pojęcia te mieszały się ze sobą nie tylko w Centrum Nauki „Kopernik”… Życzę także, by praca z Profilem Ucznia IB dała Wam wiele satysfakcji i poczucia dumy z własnych osiągnięć. Niech szkoła będzie miejscem, w którym rośniecie, nie tylko – fizycznie. Niech daje Wam siłę, wiedzę i umiejętności, byście mogli szukać własnej drogi, odkrywać w sobie coraz to nowe możliwości, wyrażać własne poglądy, realizować własne, autorskie pomysły. Bądźcie aktywni – poszukujcie, sprawdzajcie, pytajcie nauczycieli, ale – weryfikujcie gotowe wnioski. Bądźcie otwarci, empatyczni, współpracujcie z nauczycielami i innymi uczniami, ale niech nie zabraknie Wam krytycyzmu i radości z indywidualnych odkryć.

Niech rok 2015 da nam wszystkim wiele radosnych spełnień!

Leave a Reply